ข้อมูลสมาคม

ข้อมูลสมาคม

ชื่อ
สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
English name
BILLIARD SPORTS ASSOCIATION OF THAILAND
ประเภทกีฬา
สนุกเกอร์ / สนุกเกอร์ชาย
ที่อยู่
None None None None None None
Tel.
None
Fax.
None
เลขทะเบียน
None
Website
-
-->