ข้อมูลสโมสร

ข้อมูลสโมสร

ชื่อ
สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด
English name
RASISALAI UNITED
ประเภทกีฬา
ฟุตบอล / ฟุตบอลชาย
ที่อยู่
159 - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
Tel.
095-906-1462
Fax.
None
เลขทะเบียน
634/2565
Website
-