ข้อมูลสโมสร

ข้อมูลสโมสร

ชื่อ
สโมสรตะกร้อชลบุรี - เกาะจันทร์แคมป์
English name
-
ประเภทกีฬา
ตะกร้อ / ตะกร้อชาย
ที่อยู่
480 หมู่ 1 - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
Tel.
038-056-002
Fax.
-
เลขทะเบียน
641/2560
Website
-